Střípky z historie

1982 | 1983 | 1984 | 19851986 | 1987 | 1988 | 1989

Vznik Aviatik Klubu

Vznik Aviatik Klubu

V létě 1980 vzniká 114. ZO SVAZARMU Aviatik Klub s hlavním cílem přispět k rozšíření balónového létání u nás. Vzhledem k nedostatku horkovzdušných balónů (v ČSSR je pouze jeden balón dovezený v roce 1978 z Anglie) se klub orientuje nejprve na vývoj a výrobu aerostatů.

Výzkum a vývoj před zahájením výroby prvního českého horkovzdušného balónu pod vedením Aleše Kubíčka probíhal od roku 1982 na mlýnu v Sudicích u Boskovic. Jeho rozlehlá zahrada poskytovala dostatek místa pro skládání a sešívání poledníků modelů balónů i pro různé experimenty. více

Skutečně první horkovzdušný balón české výroby. Výroba balónu začala v roce 1982 jako hlavní náplň činnosti Aviatik klubu. Hlavními konstruktéry byli bratři Aleš a Ivan Kubíčkové. Balón měl objem 2200 m3 (AX-7). Veřejnosti byl představen 5.června 1983 na letišti v Brně-Medlánkách, ale poprvé letěl až později.

Koš byl, na rozdíl od dnešních balónových košů, pletený včetně podlahy, měl sklopné rámy a upletli ho košíkáři ve v.d. ZADREV Morkovice. Palivové láhve byly ocelové vycházející z klasické láhve 33 kg a ležely na dně koše. Hořáky byly vyrobeny „na koleně“ se spirálou ohýbanou na dřevěném špalku. více

5. června 1983 krátce po poledni se na letišti v Brno-Medlánky poprvé vznesl horkovzdušný balón české výroby. Je pravda, že po celou dobu byl připoután lanem k zemi a skutečný let proběhl později, ale toto datum je dodnes považováno za začátek s velkým „Z“. více

V začátcích balónového létání u nás se vždy kolem přípravy, samotného letu a závěrečného balení techniky pohybovala obrovská skupina lidí, nadšenců a příznivců.  více

Již v roce 1981 začala teoretická příprava první skupiny pilotů-žáků (Franta Černý, Jan Kunovský, Aleš a Ivan Kubíček, Jirka Simbartl, Zdeněk Buřival, Naděžda Bočková, Miloš Sedláček). Praktický výcvik začal nejprve Jan Kunovský v polovině 1983 v Eši u Pacova. Jeho instruktory byli Vratislav Hlavatý a Vladimír Lacina z Balón klubu Praha. Tento klub vznikl již v roce 1968 v souvislosti se stavbou plynového balónu pro Světovou filatelistickou výstavu v Praze a také se snažil postavit vlastní horkovzdušný balón. více

Vývoj techniky se prováděl za pochodu a někdy konstruktéři nestačili novinky sdělovat pilotům. A tak se například stalo, že Aleš Kubíček upravil pojistku trhacího pásu a piloti ji před přistáním nedokázali odtrhnout a málem narazili do odstaveného dvojplošníku AN2 přímo před hangárem letiště Křižanov. více

Novým projektem byl malý balón OK-4018, který ovšem nenese koš ale sedačku pro pilota Vráťu Hlavatého. První zkušenosti se sedačkou získával Aleš Kubíček v roce 1985 v maďarské Oceny. více

Přelet Vysokých Tater balónem

Start z Belanských Tater a přelet přes Lomnický štít. Tento let byl základem pro vznik vyšší školy pilotů Aviatik klubu.

Dnes se již naprostá většina pilotů během výcviku naučí, že létat v silné termice je nebezpečné. Průkopníci balónového létání to však museli ověřit a každý pilot si to chtěl vyzkoušet. více

V letech 1986–1987 pořádal Aviatik klub Brno ve Vysokých Tatrách školu pilotů, kde se piloti zdokonalovali ve svých schopnostech. Centrum bylo v Suché dolině, kde se startovalo k dalším přeletům tatranských štítů. více

První výsadek parašutisty z balónu

V rámci balónové školy v Tatrách se uskutečnil první výsadek parašutisty z balónu v ČSSR. Parašutista Josef Tesař přivezl ukázat svůj prototyp padákového kluzáku a nápad na seskok z balónu byl na světě. Ráno společně s pilotem Pavlem Kunešem vystoupali do výšky 1000 metrů a ... Seskok se posádka snažila pochopitelně utajit před úřady. Po rychlém přistání a sbalení balónu se úspěšný tým zastavil u obchodu na snídani, kde k nim přišla místní stařenka s kozou na špagátu a říká: To jste vy, co Vám někdo ráno vypadl z balónu? A bylo po utajení :-).

Pro rozvoj soutěžního létání bylo nezbytné vytvořit vlastní českou soutěž a proto vzniká Balónová liga. Její první kolo se uskutečnilo na Velikonoce 1987 v Křižanově. více

V roce 1988 byl poprvé využit horkovzdušný balón české výroby na „leteckou práci“. Balón LIAZ, který byl původně vyroben pro připravovaný přelet Kilimandžára, pomáhal při přemístění posledního sloupu lyžařského vleku v Beskydech. více

První pilot a balón z Československa, který létal v Africe byl Jiří Vokál a OK-7004. více

Vznik školy pilotů v Rusku

Na jaře roku 1989 pomáhají čeští piloti zakládat pilotní školu ve Vilniusu.

V létě 1989 se členové Aviatik klubu zúčastnili první velké mezinárodní soutěže v balónovém létání v SSSR společně s posádkami z USA, Francie, NSR a Litvy. Francii reprezentovali přímí potomci bratří Montgolfiérů. více

V lednu roku 1989 vyšla první balónová ročenka, kterou sesbíral Jan Kunovský, tabulky sestavil Miloš Sedláček, obrázky doplnil Vráťa Hlavatý, jazykově upravil Jiří Simbártl, technicky zpracoval Pavel Kostrhun, přepsala Jana Rosecká a vytiskla tiskárna Svazarmu Brno. více

V roce 1990 vnikl Československý balónový svaz jehož hlavním úkolem bylo umožnit rozvoj balónového létání v nově vzniklé občanské společnosti. Od té doby balónový svaz sdružuje většinu pilotů a balónových klubů v republice, organizuje sportovní létání balóny a sestavuje reprezentaci ČR, zastupuje český ballooning v mezinárodní letecké federaci FAI, eviduje české balónové rekordy, koordinuje jednání se státními organizacemi a úřady. více

3 balóny z Belgie, Československa a Litvy se zúčastnily jedinečné expedice do Turkmenistánu. více

Poušť Karakum-Kyzylkum se stala svědkem historicky prvního nočního letu českého balónu. Pohled na východ slunce nad pouští byl fascinující. více

Lety v Alpách a výškový rekord

Jiří Vokál během létání v Alpách (Švýcarsko) dosáhl českého neoficiálního výškového rekordu 7000 mnm. Byly to také první lety balónu vyrobeného v Čechách na alpskými vrcholy.

První oficiální balónový rekord

Jak uvádí oficiální tabulka platných rekordů Aeroklubu ČR je stále platným rekordním letem výkon Jana Křížka s balonem OK-7008 ze dne 27. srpna 1994. Běheme jednoho letu překonal 42,8 km za 2 hodiny a 8 minut. (Oficiální rekord znamená, že splnil všechny podmínky Aeroklubu a je evidován.)

Z Annonay do Moskvy

Aviatik klub zajišťoval českou "zastávku" při putování ruských a francouzských balónových posádek z místa vzniku balónového létání (Annonay) do hlavního města země prvního kosmonauta (Moskva). Po tři dny se létalo na Vysokým Mýtem a okolím.

Historicky první společné vystoupení balónových hořáků, upoutaného balónu (žárovka), ohňostoje a hudby, tzv. "ohňová show", se uskutečnilo 31. května 2001 ve 22.30 hod v přírodním amfiteátru na Kraví hoře (Brno). Celkem 15-ti minutový ohňostroj kombinovaný s hořáky horkovzdušných balónů a hudbou sledovalo téměř 15 000 diváků. více

V rámci programu 3.ročníku setkání balónů v Brně, Balloon Jam 2003 proběhlo na letišti v Medlánkách balónové odpoledne. více

Lety bez hranic, oficiálně přes hranice

Skutečné a originální „Lety bez hranic“ se uskutečnily již v roce 2004 v Mikulově. Organizátorem byl Balon klub Pálava. Historicky první povolený přelet hranic do Rakouska se uskutečnil 9.9.2006 ráno, kdy balóny startovaly u obce Březí a přistávaly v okolí Schrattenbergu.

31.3.2008 z letiště Točná odstartoval balón k prvnímu oficiálnímu nočnímu letu. Druhý let byl proveden 12. dubna 2008. Tím byla vycvičena první skupina pilotů s novou kvalifikaci pro noční lety balónem. Další vycvikové lety se uskutečnily nad Brnem ještě na konci dubna 2008. více

Unikátní a jedinečná událost. 25.května 2008 mezi 3:00 a 3:30 ráno odstartovalo 11 barevných "žárovek" k prvnímu hromadnému nočnímu letu balónů v historii České republiky. Byla to unikátní událost a nezapomenutelný zážitek především pro piloty a posádky balónů. Počasí totiž bylo velmi výjimečné a při skvělé viditelnosti balóny za 2 hodiny letu urazily asi 30 km a přistály v oblasti Moravského Krumlova. více

Týmu Aviatik klubu se v sobotu 22.října 2011 podařil unikátní let přes celou Českou republiku. Balónem o objemu 6000 m3 uletěli za  11 hodin více než 400 km. Tímto letem byl vytvořen neoficiální český rekord v délce a době letu horkovzdušným balónem. více