Prométheův sen o létajícím ohni

Historicky první společné vystoupení balónových hořáků, upoutaného balónu (žárovka), ohňostoje a hudby, tzv. "ohňová show", se uskutečnilo 31. května 2001 ve 22.30 hod v přírodním amfiteátru na Kraví hoře (Brno). Celkem 15-ti minutový ohňostroj kombinovaný s hořáky horkovzdušných balónů a hudbou sledovalo téměř 15 000 diváků.

Pro tento účel speciálně komponovaná hudba zazněla nejen v ozvučeném amfiteátru, ale také na vlnách Radia KISS Hády 88,3 FM. Projekt realizovalo Sdružení ohňostrůjců Brno '01 ve spolupráci s AVIATIK SERVISEM za finanční podpory IBM GS Delivery Center ČR.

Ohňostrojné představení - charakteristika

Jedná se o neobvyklé představení. Hlavním prvkem této noční "ohňové šou" je deset horkovzdušných balónů. Výtvarné a akustické doplnění vytváří ohňostrojnou kompozici v omezené třídě. Hudební podklad zkomponoval známý brněnský hudebník a skladatel Zdenek Kluka, úspěšný autor scénických projektů mnoha divadel ČR. Unikátním prvkem je ovládání hořáků balónů (tj. předání impulsu pro piloty), z místa operátora v synchronizaci s hudbou. Toto zařízení můžeme nazvat jako ohňové Hefaistovy varhany. Podkladem pro scénář se stala stará řecká báje o legendárním Prométheovi.

Vlastní kompozice ohňostroje je složená z pěti obrazů:

I. ZEMĚ ŽIJÍCÍ A KVETOUCÍ

Lidské pokolení žijící na Zemi se naučilo od Prométhea práci, vědám a umění. Země kvetla, pole a louky dávaly úrodu, v lidských příbytcích plály ohně. Jen pokora a úcta k bohům chyběla. Prométheus byl vyzván, aby lidé přinášeli bohům oběti.

II. HNĚV BOHŮ

Lest, kterou Prométheus připravil při přípravě oběti rozzlobila vládce bohů Dia. Zeus se rozhodl, ze lidem vezme oheň. Mohutné blesky, černá mračna a lijáky zahasily všechna ohniště. Divoký vítr rozehnal horký popel. Tak ztratili lidé oheň.

III. SEN O OHNI

Prométheus viděl neštěstí seslané na lidi. Zima, hlad, nemoci. Sen o ohni přinášejícím teplo a světlo naplňoval jeho mysl.

IV. UKRADENÝ OHEŇ

Na bájném Olympu stále plál v krbu oheň. Rozhodl se Prométheus vzít bohům oheň a dát jej lidem.

V. NÁVRAT OHNĚ

V duté holi přinesl Prométheus lidem zpět oheň. Zase se pozvedly plameny na lidských ohništích, v dílnách, plameny kovářských výhní šlehaly do nebes. S ohněm se vrátila lidem radost a naděje.