Založení Československého balónového svazu

V roce 1990 vnikl Československý balónový svaz jehož hlavním úkolem bylo umožnit rozvoj balónového létání v nově vzniklé občanské společnosti. Od té doby balónový svaz sdružuje většinu pilotů a balónových klubů v republice, organizuje sportovní létání balóny a sestavuje reprezentaci ČR, zastupuje český ballooning v mezinárodní letecké federaci FAI, eviduje české balónové rekordy, koordinuje jednání se státními organizacemi a úřady.

Členy svazu jsou ti nejzkušenější čeští piloti balónů a vzducholodí, instruktoři a examinátoři, kteří se zabývají metodikou výcviku pilotů a především bezpečností při provádění letu balónem.

V posledních letech se objevilo velké množství komerčních provozovatelů a balónový svaz rozšířil svou působnost také v této oblasti. Sdružuje významné provozovatele, pomáhá s legislativou a stanovuje normy kvality nabízených služeb (vyhlídkových letů), dbá na dodržování pravidel bezpečného letu balónem a další.

Po více jak 20ti letech života je Český balónový svaz stále jedinou platformou v ČR vhodnou pro setkávání pilotů, posádek a dalších příznivců létání, kteří si předávají tak potřebné zkušenosti, rady a zážitky a i přes všechno to komerční kolem se stále balonovým létáním baví a šíří dobré jméno českého balónového létání po celém světě.

Důkazem jsou nejen balóny vyrobené v ČR, které létají nad všemi kontinenty, ale také piloti se svými skvělými sportovními výsledky, naši rozhodčí na významných světových soutěžích a také další účastníci balonových fiest a expedic.

více na www.balonovy-svaz.cz