Nový balón OK-3010

Skutečně první horkovzdušný balón české výroby. Výroba balónu začala v roce 1982 jako hlavní náplň činnosti Aviatik klubu. Hlavními konstruktéry byli bratři Aleš a Ivan Kubíčkové. Balón měl objem 2200 m3 (AX-7). Veřejnosti byl představen 5.června 1983 na letišti v Brně-Medlánkách, ale poprvé letěl až později.

Koš byl, na rozdíl od dnešních balónových košů, pletený včetně podlahy, měl sklopné rámy a upletli ho košíkáři ve v.d. ZADREV Morkovice. Palivové láhve byly ocelové vycházející z klasické láhve 33 kg a ležely na dně koše. Hořáky byly vyrobeny „na koleně“ se spirálou ohýbanou na dřevěném špalku.

Pro vypouštění horkého vzduchu z obalu při přistání byl balón vybaven „komínem“, což byl textilní rukáv umístěný na vrcholu obalu. Tento rukáv byl před letem uzavřen a zajištěn důmyslným systémem oček, ocelové pojistky a nitě, kterou musel pilot před přistáním utrhnout a tím rukáv otevřít. Tento proces byl nevratný.

Díky tvaru připomínajícímu vajičko se balonu OK-3010 mezi balonáři říkalo „OVO“.

První obal OK-3010 byl vyroben z polyamidové látky bez ochranného zátěru a proto moc nevydržel. Jednoho dne se ještě na zemi při nafukování vlivem poryvu větru roztrhl. Když pilot při předletové prohlídce obalu vešel dovnitř ústím a ke koši se vrátil venkem bylo všem znalcům jasné, že je po létání. Tři metry velká díra již nešla opravit a proto byl v roce 1987 vyroben druhý obal.

Dnes je balón uskladněn v archivu Aeronautic clubu Brno.